Get Barcelona Design - Per què comprar

La resposta és senzilla. Amb Get Barcelona Design, a més de satisfer la funcionalitat d’uns producte, volem transmetre unes vivències que s’han tingut amb els productes i volem aspirar als valors següents:

El no consumisme

El consumisme afecta la qualitat de les nostres vides, a la convivència i al nostre entorn. El consum de productes de llarga vida porten a un consum responsable. És per això que Get Barcelona Design vetlla per una cartera de productes on el seu ADN en garanteixi una llarga vida. Get Barcelona Design ofereix, a més, el servei de manteniment dels seus productes a fi de conservar-los sempre en el seu òptim estat; no solament per mantenir-ne el valor sinó fins i tot que es puguin revaloritzar.

La venda directa

Get Barcelona Design aposta per una venda directa amb l’objectiu de tenir un contacte amb el client i oferir el millor preu dels seus productes sense intermediació comercial. La venda directa permet a més d’identificar el destí dels recursos provinents de les adquisicions.

L’autenticitat de productes propis de Barcelona.

Get Barcelona Design opta per l’edició de productes 100% de Barcelona per a una comercialització global. Tots els dissenyadors, la procedència dels materials, i la manufactura dels productes són propis de Barcelona. Aquesta localització com l’autenticitat són dos valors essencials.

Productes 100% Naturals

Els Productes de Get Barcelona Design són elaborats amb materials 100% naturals, ecològics o 100% reciclables. La manufactura és totalment artesanal dotant al producte d’exclusivitat i de capacitat de personalització.

Adequada relació entre Valor/Preu

“Todo necio confunde valor y precio”

Antonio Machado

El preu està format per la confluència de la demanda i de l’oferta (cas d’un mercat sense privilegis, frau ni violència). El valor es conformat, tant per les característiques intrínseques del producte (durabilitat, funcionalitat, tècnica etc), com per valors estimats del mateix consumidor (valors ecològics, estètic, experiència etc).

Avui dia la perspectiva del preu és hegemònica. Per això, cal fer una consideració sobre el preu, independentment dels valors dels nostres productes, ja assenyalats anteriorment. I és aquesta: si els nostres productes tenen una esperança de vida superior als 150 anys i que l’esperança de vida útil (ús pràctic) és de 60 anys, intuïtivament, és fàcil pensar que el preu és barat en comparació amb els del mercat. Plantejem’hi aquests exemples d‘una cadira especialment personalitzada:

PREU VIDA ÚTIL PREU/VIDA ÚTIL
Cadira feta per un artesà 1.000 € 60 16,7 €
Cadira JN 400 € 60 6,7 €
Cadira equivalent 140 € 15 9,3 €
Cadira importada 25 € 3 8,3 €
VALOR PRODUCTE / VIDA ÚTIL = VALOR REAL DEL PRODUCTE