Get Barcelona Design - Capsa PEN BOX

PEN BOX

Disseny de Sergi de Lacoma Cusí

26,5x18,5x6h cm

Capsa amb compartiments per a estris d’escriptura de fusta massissa 100% natural de roure o noguera.

PEN BOX és una capsa única, diferent i còmoda. No és l’arxivador d’un col•leccionista, sinó més aviat un entremig de dipòsit i d’ús, ja que, a diferència de les capses usuals, PEN BOX permet usar les peces amb tranquil•litat per unificar l’espai dels utillatges amb els seus complements necessaris. No és un magatzem de plomes/bolígrafs sinó un lloc que agrupa les teves coses de sempre i et permet la seva utilització.

Es possible experimentar, en atansar-se a la capsa per a agafar-ne una pluma, bolígraf o portamines la sensació d’una immobilitat dinàmica; de viure un instant de bellesa que fa com si s’atrapés el temps. Sí, el contacte amb la fusta (visual i/o físic) i amb els teus instruments d’escriptura elegits provoquen una distensió del temps; és un instant, que esdevé temps disfrutat.

La capsa PEN BOX va néixer fruit de la necessitat d’un usuari habitual de plomes, bolígrafs i portamines, que no tenia un lloc on tenir-les agrupades i visibles.

Tot i la seva simplicitat formal, la personalització dels diferents compartiments, els angles interiors, el sistema de tancament centralitzat i l’articulació entre vidre i estructura han fet que, per a l’artesà, l’execució de PEN BOX hagi estat una feina creativa i meticulosa.

L’objectiu de PEN BOX és crear un espai tancat 100% de fusta natural amb diferents compartiments per a guardar, mantenir i alhora exhibir les plomes, portamines i bolígrafs juntament amb els seus recanvis d’ús habitual.

PEN BOX és una capsa que ens ajuda a guardar, mantenir i alhora exhibir la selecció de plomes, bolígrafs o portamines tot essent un estri d’ús habitual. Disposa de dos sistemes: un format per un espai exhibidor superior i un altre d’amagat de doble entrada. L’espai superior disposa de 6 compartiments per a peces disposats horitzontalment a fi de facilitar–ne la visió i d’uns espais laterals per a desar els diferents recanvis (cartutxos de tinta, càrregues de bolígrafs, mines, gomes d’esborrar etc.). El calaix-safata inferior està ordenat per nou compartiments verticalment per a les seves corresponents peces.

PEN BOX és una capsa única, diferent i còmoda. No és l’arxivador d’un col•leccionista, sinó més aviat un entremig de dipòsit i d’ús, ja que, a diferència de les capses usuals, PEN BOX permet usar les peces amb tranquil•litat per unificar l’espai dels utillatges amb els seus complements necessaris. No és un magatzem de plomes/bolígrafs sinó un lloc que agrupa les teves coses de sempre i et permet la seva utilització.

Es possible experimentar, en atansar-se a la capsa per a agafar-ne una pluma, bolígraf o portamines la sensació d’una immobilitat dinàmica; de viure un instant de bellesa que fa com si s’atrapés el temps. Sí, el contacte amb la fusta (visual i/o físic) i amb els teus instruments d’escriptura elegits provoquen una distensió del temps; és un instant, que esdevé temps disfrutat.

La capsa PEN BOX s’estandarditza en 2 acabats de fusta massissa 100% natural de roure o noguera i envernissada a l’aigua.
acabado

Per tal d'adaptar-se a les exigències del teu projecte, els productes de GET BARCELONA DESIGN poden personalitzar-se amb altres acabats i formats dels estandarditzats.

PEN BOX ofereix com a complements, unes tires de roba de cotó, pell o cuir que protegeixen de tinta els diferents compartiments interiors i alhora actuen com un element decoratiu i de personalització del producte.

En tractar-se d’una capsa d’estructura de fusta massissa 100% natural, se’n garanteixen els no moviments de la mateixa fusta, fora dels casos d’exposició a canvis extrems de temperatura. L’envernissat a l’aigua té una durabilitat de 10 anys sempre i quan no se’n faci un ús sever.
Es recomana netejar-la amb un drap sec.

Hi ha una garantia mínina de 2 anys per la qual, fora de danys produïts per cops, es repararà l’estructura de manera gratuïta.