Get Barcelona Design - Taula VOLADA

˂
˃

VOLADA

Disseny de Sergi de Lacoma Cusí

170x85x74,5h cm

Taula amb sobre volat reversible de fusta massissa 100% natural de roure o de noguera.

Amb la taula VOLADA es vol recuperar les sensacions dels mobles de fusta massissos com són: el contacte amb la natura, la sensació de permanència, de lloc adequat, de dignitat localitzada per a les teves necessitats (feina, escriptura); i simultàneament no sentir la pesantor de les tradicionals taules de fusta massissa, ans el contrari, percebre una certa estilització i lleugeresa.

La causa del disseny van ésser les ganes de tenir una taula de fusta massissa de caire racionalista que tingués la possibilitat de tenir el tauler reversible. Una taula que incités a tocar-la, a relacionar-se amb la fusta.

VOLADA és una taula de fusta massissa lleugera i estilitzada que serveix per a gairebé tot: per a menjar, treballar, reunir-se etc.

Permet una pluralitat d’usos: és una taula de feina o d’estudi, però també pot ser una de menjador.

La principal diferència és que el sobre és volat i reversible permetent-hi diferents usos i, alhora, dotant-li d’una més gran durabilitat.

Amb la taula VOLADA es vol recuperar les sensacions dels mobles de fusta massissos com són: el contacte amb la natura, la sensació de permanència, de lloc adequat, de dignitat localitzada per a les teves necessitats (feina, escriptura); i simultàneament no sentir la pesantor de les tradicionals taules de fusta massissa, ans el contrari, percebre una certa estilització i lleugeresa.

Fusta massissa 100% natural de roure o noguera envernissada a l’aigua.
acabado

A fi d’adaptar-se a les exigències del teu projecte, el la taula VOLADA es pot personalitzar en els seus acabats i vernissos.

La taula VOLADA incorpora, com a complements, uns tacs de feltre per a les potes.

En tractar-se d’una taula d’estructura de fusta massissa 100% natural, se’n garanteix els no moviments, llevat dels casos d’exposició a canvis extrems de temperatura.

L’envernissat a l’aigua té una durabilitat de 10 anys sempre i quan no se’n faci un ús sever.

Hi ha una garantia mínima de 2 anys per la qual, fora de danys produïts per cops, es repararà la taula de manera gratuïta.