Get Barcelona Design - Silló CUSÍ

CUSÍ

Redisseny de Joan A. Cusí i de Sergi de Lacoma Cusí

71,5x71,5x95h cm

Butaca abatible inspirada en l’estil racionalista dins el moviment “arts and crafts” i fet als anys 20 del segle XX. D’estructura de fusta massissa 100% natural de roure o noguera amb coixins per a seient i respatller.

És un lloc per a la vida íntima. No hi ha intimitat sense silenci previ, sense aquest espai mental i exterior de la solitud que fa possible la llibertat interior, el pensament o l’articulació dels sentiments més personals. La butaca CUSÍ representa un d’aquests espais. Un lloc sòlid, segur, ample i confortable. També, de ben segur, un lloc ideal per a mantenir diàlegs. Hom pot romandre a la butaca durant un llarg temps, fins i tot, fer una becaina o migdiada, perquè, un dels secrets de la butaca CUSÍ és que el seient, com el respatller, es poden reclinar per una pressió lleugera del cos.

La butaca CUSÍ el va fer l’avi de l’editor a mitjan els anys 20. CUSÍ hi incorpora una abatibilitat que no tenien els originals dissenyats l’any 1903, tant per Frank Lloyd Wright com per Williams Morris (expossada al Metropolitan Museum de Nova York). La concepció i estil prové del moviment “arts and crafts”, un moviment que va representar la modernització de l’artesania de sempre; autors units per a la promoció de la superioritat moral d’un disseny “honest” i l’ús de materials naturals dins una era industrial.

Joan Antoni Cusí, enginyer responsable de l’institut de mutilats de “la Caixa”, i va construir-hi la seva butaca. El seu net (l’editor), que s’hi va asseure des de ben petit, li sorprenia la diferència d’estil que aportava en l’entorn i, alhora, com la butaca el complementava. L’any 2008 l’editor, va decidir redissenyar la butaca CUSÍ.

La butaca CUSÍ és especialment adient per a espais de repòs interior com sales d’estar, de lectura o per a exteriors resguardats com porxos o galeries.

Per ser els coixins independents de l’estructura de fusta, poden ésser substituïts fàcilment per altres tipus de roba o de pell, i amb això crear diferents decoracions només amb un simple canvi de funda, fet pel qual es recomana tenir vàries de fundes (per exemple, una per a cada estació).

És un lloc per a la vida íntima. No hi ha intimitat sense silenci previ, sense aquest espai mental i exterior de la solitud que fa possible la llibertat interior, el pensament o l’articulació dels sentiments més personals. La butaca CUSÍ representa un d’aquests espais. Un lloc sòlid, segur, ample i confortable.

També, de ben segur, un lloc ideal per a mantenir diàlegs.

Hom pot romandre a la butaca durant un llarg temps, fins i tot, fer una becaina o migdiada, perquè, un dels secrets de la butaca CUSÍ és que el seient, com el respatller, es poden reclinar per una pressió lleugera del cos.

Estructura abatible de fusta massissa 100% natural de roure o noguera envernissada a l’aigua i:

Coixins pel seient i respatller formats per un interior d’escuma HR d’alta densitat i d’unes fundes extraïbles en 2 acabats:

Tèxtil: Funda extraïble d’alta resistència al desgast tot mantenint la seva qualitat estètica amb el pas del temps en 2 acabats:

  • DAS 05: color beix format per 50% polipropilè, 31% polièster i 19% cotó
  • DROM 12: color gris format per 75% polièster i 25% polipropilè

Cuir: Funda extraïble d’alta resistència al desgast tot mantenint la seva qualitat estètica amb el pas del temps de cuir de primera flor, “sèrie 900 Fusion d’Antic Cuir”, en 2 colors:

  • 927: color xocolata
  • 913: color beix

Roure

A fi d’adaptar-se a les exigències del teu projecte, la butaca CUSÍ es pot personalitzar en els seus acabats de fustes i vernissos.

En tenir un sistema independent els coixins de l’estructura, aquests els podem personalitzar, ja sigui amb els acabats estandarditzats comentats anteriorment, o amb teles especials que s’adeqüin al teu projecte.

La butaca CUSÍ incorpora, com a complements, uns tacs de feltre per a les potes.

En tractar-se d’una butaca de fusta massissa 100% natural, se’n garanteix la manca de deformació, llevat dels casos d’exposició a canvis extrems de temperatura.

L’envernissat a l’aigua té una durabilitat de 10 anys sempre i quan no se’n faci un ús sever.

Els coixins del seient i respatller són desenfundables i, per tant, es poden rentar en sec.

Hi ha una garantia mínima de 2 anys per la qual, fora de danys produïts per cops, es repararà l’estructura de manera gratuïta.